AUDYT OPERACYJNY

Audyty prowadzonych działalności z możliwością asysty przy wprowadzaniu sugerowanych rozwiązań

  • Audyt działalności handlowej spółek
  • Inicjacja projektów naprawczych i innowacyjnych
  • Nadzór nad pracą zespołów projektowych
  • Organizacja szkoleń doskonalących zespoły projektowe