DORADZTWO

Doradztwo w zakresie strategii, organizacji i zarządzania sieciami handlu detalicznego i dystrybucji

 • Budowanie strategii działania i rozwoju spółek, analizy przestrzenne
 • Tworzenie i optymalizacja struktur spółek
 • Tworzenie mapy procesów i zbioru procedur
 • Tworzenie systemu kontroli procesów i raportów zarządczych
 • Optymalizacja kosztowa
 • Zarządzanie ryzykiem

Doradztwo podczas tworzenia dedykowanych programów IT dla handlu

 • Analiza procesów w spółce pod kątem tworzenia architektury dla programów dedykowanych
 • Edycja potrzeb spółki w zakresie oprogramowań IT

Przygotowanie i przeprowadzenie procesów fuzji i przejęć

 • Przygotowanie spółki do przeprowadzenia procesu połączenia, zakupu lub sprzedaży
 • Asysta we wdrożeniu procesu
 • Kontrola i ocena efektów synergii